AUD kwetsbaar voor volgende renteverlaging

Op de forexmarkten maakte de AUD vandaag opnieuw een slippertje, zowel tegenover de USD als tegenover de EUR. De verklaring voor de koersdaling was tweeledig. Op de eerste plaats vallen de macro-economische indicatoren tegen, wat uiteraard de koers van de munt onder druk zet.

Ten tweede is er natuurlijk de verklaring van de Australische centrale bank dat de rente nog eens verlaagd kan worden. Volgens de centrale bankier staat de inflatie zo’n rentegreep zeker niet in de weg. Het rentevoordeel dat de AUD had tegenover andere valuta’s smelt zo weg als sneeuw voor de zon.

Maar het mes snijdt ook langs twee kanten. De combinatie van goedkoper geld met een goedkopere munt zal op termijn hoe dan ook de economische groei moeten aanzwengelen. Daarbij is het eigenlijk van ondergeschikt belang hoe sterk of hoe zwak China groeit.

Eén ding staat namelijk als een paal boven water en dat is dat de Chinese economie zal blijven groeien. De conclusie mag dan ook duidelijk zijn: op korte termijn zal de AUD blijven verzwakken tegenover een sterke EUR, maar op termijn geloven we sterk in de come-back van de Aussie.

Grafiek EUR/AUD - dagkoersen