Consolidatie

De prijs van een bepaalde valuta kan op een bepaald moment consolideren, wat wil zeggen dat ze binnen bepaalde nauwe grenzen zal blijven bewegen. Zo’n consolidatiefase kan geruime tijd duren, waarna ze op een bepaald moment wordt gevolgd door een uitbraak.