Correlatie

Correlatie betekent dat een bepaalde onderliggende waarde min of meer synchroon beweegt met een andere activa. Zo zal er een duidelijke correlatie zijn tussen de Comdolls en de commoditiesprijzen. Wanneer de grondstoffen in prijs stijgen, zullen de koersen van Australische, Nieuw-Zeelandse dollar enzovoort eveneens stijgen.