Debt-to-GDP ratio

Deze ratio drukt de verhouding van de schulden van een land ten opzichte van het BBP van datzelfde land uit. Het spreekt vanzelf dat hij hoe hoger deze ratio (uitgedrukt in procenten), hoe slechter de situatie er uitziet. De debt-to-GDP ratio geeft aan in welke mate een land in staat wordt geacht zijn schulden te betalen.