Europese Centrale Bank

De Europese Centrale Bank (ECB) is de centrale bank voor de Europese eenheidsmunt, de euro. De belangrijkste taak van de ECB bestaat er in om de koopkracht en dus ook de prijsstabiliteit te garanderen in de eurozone. De eurozone omvat 17 landen uit de Europese Unie. Daarnaast zijn er ook nog eens 5 landen die geen deel uitmaken van de Europese Unie die de euro gebruiken. De ECB, met hoofdkwartier in het Duitse Frankfurt, werd opgericht op 1 juni 1988 en is één van de grootste centrale banken in de wereld. Ze is belast met de monetaire politiek voor de euro.

Europese centrale bankDe ECB wordt geleid door een raad van bestuur samen met een raad van gouverneurs van de centrale banken van de deelnemende landen. Aan het hoofd van de ECB staat een president. De belangrijkste taak van de ECB is, evenals die van de ESCB (European System of Central Banks), het handhaven van de prijsstabiliteit binnen de eurozone. Concreet wil dit zeggen dat de ECB er op de eerste plaats voor zal zorgen dat de inflatie laag blijft. Momenteel is het objectief een inflatie die niet minder dan 2% bedraagt.

Daarnaast is de ECB ook belast met het ondersteunen van de economische politiek zoals die door de Europese Unie is uitgestipppeld. Onder het verdrag van Rome kreeg de ECB eveneens het mandaat om de operaties in vreemde valuta’s te controleren, om de reserves aan vreemde valuta’s van de landen van de eurozone te beheren en om een vlotte werking van het financieel systeem te garanderen.