FED of Federal Reserve

De Federal Reserve of the United States, beter bekend onder de afkorting Fed, is belast met het voeren van de monetaire politiek van de Verenigde Staten. De Fed werd in 1913 door het Congres opgericht, de organisatie bestaat uit een raad van gouverneurs gevestigd in Washington, 12 grote regionale Federal Reserve banken en een kleiner aantal van verwante instellingen. Ben S. Bernanke is momenteel de chairman van de Fed.

Federal ReserveDe Federal Reserve of the United States beschikt over een aantal instrumenten om het Amerikaanse geldaanbod te controleren. Centraal staat de mogelijkheid om de hoeveelheid geld in omloop te verminderen of te vermeerderen. De Fed kan overheidsobligaties kopen of verkopen aan zijn primary traders. Deze kunnen bijkomend Federal Reserve Notes in circulatie brengen of uit de markt halen. De Fed  werkt tevens samen met de U.S. Mint om geld bij te drukken of eventueel te vernietigen.

Daarnaast beschikt de Fed ook nog eens over de mogelijkheid om de rente op korte termijn te beïnvloeden. Dit gebeurt door de default rate aan dewelke er aan andere banken geld wordt geleend. De default rate is één van de belangrijkste instrumenten om de prime interest rate te bepalen en is dus zeer belangrijk voor de monetaire politiek die door de centrale bank wordt gevoerd.

De rente waaraan de Fed geld ontleent, wordt de discount rate genoemd. Deze is hoger dan de nominale rente waaraan banken elkaar geld lenen om te voldoen aan de reserveverplichtingen zoals die door de Fed zijn opgelegd. Die nominale rente staat beter bekend als de Federal Funds Rate, ze wordt bepaald door open marktoperaties. De geldhoeveelheid is een belangrijke factor is in het monetair systeem, waardoor foreign exchange traders het doen en laten van de Federal Reserve goed in de gaten houden.