Fundamentals

De fundamentals onder een bepaalde munt geven aan of deze over het potentieel beschikt om te stijgen of te dalen. In feite wordt dan rekening gehouden met de fundamentele factoren van het land in kwestie. Wanneer een land met veel schulden zit opgezadeld, haar obligaties nog moeilijk geveild krijgt enzovoort is de kans groot dat de munt van het land in kwestie onder druk zal komen te staan.