Monetaire politiek

De definitie van monetaire politiek is niet zo eenvoudig, het betekent eenvoudig het proces volgens hetwelk de monetaire autoriteiten de geldhoeveelheid controleren. Meestal bepaalt de centrale bank de monetaire politiek, door voldoende geld beschikbaar te stellen om de economische groei te garanderen, door prijzen en wisselkoersen zo stabiel mogelijk te houden en door de tewerkstelling te promoten.

Hoe wordt de monetaire politiek gecontroleerd? Een veelgebruikt techniek is het verhogen of verlagen van de monetaire basis van een land. Meestal doen centrale banken dit door staatsobligaties te kopen of te verkopen in ruil voor geld dat bij de centrale bank wordt geparkeerd. Hierdoor wordt gegarandeerd dat er voldoende liquiditeit in het systeem zit. Een andere manier om de geldhoeveelheid te controleren is het limiteren van het bedrag dat commerciële banken als reserves bij de centrale bank moet plaatsen. Vooral China werkt zeer actief met het verhogen en verlagen van de reserverplichtingen voor de banken.

Door het verhogen van de reserve ratio requirement, hebben de banken minder liquide assets beschikbaar om kredieten beschikbaar te stellen. Anderzijds zullen de banken meer illiquide assets ter beschikking hebben, zoals bijvoorbeeld woonkredieten. Dergelijke kredieten zijn minder vlot verhandeldbaar. Discount window lending is een derde manier om de monetaire politiek te controleren. De centrale banken bieden commerciële banken de kans om in ruil voor een onderpand geld op te nemen, waardoor de banken wanneer de nood hoog is over meer liquiditeiten kunnen beschikken. Een vierde manier is het aanpassen van de rente. Bij een rentestijging zal het geldaanbod afnemen, om de eenvoudige reden dat er meer geld nodig is om kredieten af te betalen en dus minder geld beschikbaar om in de economie te circuleren.

In geval dat de rente bijna op nul staat, zoals bijvoorbeeld het geval is na de financiële crisis van 2008, kunnen de centrale banken met minder gangbare methodes uitpakken, zoals bijvoorbeeld quantative easing.

Een monetaire politiek kan expansief of inkrimpend zijn. Een expansieve monetaire politiek wordt meestal gebruikt om de economische groei te stimuleren. In geval van een expansieve is er meer geld in omloop waar de consumenten toegang tot hebben. Keerzijde van de medaille is dat de waarde van een munt de facto gedevalueerd wordt omdat de koopkracht daalt wanneer de prijzen van goederen of diensten stijgen. Samengevat is een expansieve monetaire politiek bearish voor een munt.

Een inkrimpende monetaire politiek heeft anderzijds een bullish effect op een munt. Deze vorm van politiek wordt meestal gekenmerkt door hoge rentevoeten, die de beleggers aanmoedigen om hun geld in een bepaald land te parkeren. De hoge rente belooft namelijk hogere returns op een belegging.