Rol van centrale banken op de valutamarkten

Uiteraard spelen centrale banken een sleutelrol in de valutamarkten, want zij en niemand anders bepalen de monetaire politiek. Centrale banken beïnvloeden rechtstreeks de geldhoeveelheid, die op haar beurt de vraag en dus ook de koers van een munt zal bepalen. Door het toepassen van een andere politiek proberen centrale banken indien noodzakelijk de valutamarkten zo te manipuleren dat ze hun munt rond een bepaalde koers kunnen vastpinnen. Sommige landen en hun centrale banken proberen hun munt vast te ‘plakken’ (‘pegging’) aan een andere munt of aan een mandje van valuta’s. Dat is onder meer het geval met de Chinese reminbi, die aan de dollar gepegd is, of aan de Zwitserse frank die aan de euro gepegd is.

Centrale bankenDe centrale bank kan bovendien tussenbeide komen op de forex markt door het kopen of verkopen van de nationale munt op de spotmarkt, kwestie van te voorkomen dat de koers van een munt te sterk schommelt. Een andere reden om een munt rond een bepaald niveau vast te pinnen, kan zijn de economie attractiever te maken voor de internationale handel. Wanneer de koers van een munt te snel stijgt, zullen de bedrijven uit dat land hun producten op de internationale markten moeilijker kunnen afzetten. Het land in kwestie kan bovendien minder aantrekkelijk worden voor bedrijven die goederen importeren. Veel transacties worden namelijk in de lokale munt uitgevoerd. Een te dure munt maakt goederen duurder voor vreemdelingen, waardoor de handel schade zal leiden. In dat geval zal de centrale bank tussenbeide komen door de eigen munt op de valutamarkten te verkopen, waardoor de koers zal dalen. De lokale economie is namelijk niet gebaat bij een te dure munt. Meestal wordt het bedrag waarmee de centrale banken tussenbeide zijn gekomen niet bekendgemaakt. Deze interventies hebben vaak een duidelijke impact op de markten, meer dan die door commerciële banken. De macht van de centrale banken mag dus niet onderschat worden.